Понедельник — воскресенье
с 12.00 до 24.00

Возраст: 12+

Чаи от Бадурова

Желтые чаи

Цзюнь Шань Инь Чжэнь

10 гр
450 ₽
450 ₽

Южнофуцзянские улуны

И Лань Сян Те Гуаньинь

10 гр
250 ₽
250 ₽

Тан Бэй Те Гуаньинь

10 гр
250 ₽
250 ₽

Те Гуаньинь Нун Сян

10 гр
210 ₽
210 ₽

Те Гуаньинь Хуа Сян

10 гр
250 ₽
250 ₽

Тайваньские улуны

Алишань 300

10 гр
210 ₽
210 ₽

Ли Шань

10 гр
380 ₽
380 ₽

Северофуцзянские улуны

Ай Цзяо Улун

10 гр
170 ₽
170 ₽

Да Хун Пао B

10 гр
280 ₽
280 ₽

Да Хун Пао. Кирпич 2004 г

10 гр
200 ₽
200 ₽

Ми Лэ Фо

10 гр
210 ₽
210 ₽

Уи Ба Сянь

10 гр
210 ₽
210 ₽

Уи Жоу Гуй

10 гр
210 ₽
210 ₽

Уи Шуй Сянь

10 гр
140 ₽
140 ₽

Цай Ча

10 гр
210 ₽
210 ₽

Цзинь Гуаньинь

10 гр
210 ₽
210 ₽

Бань Тянь Яо

10 гр
800 ₽
800 ₽

Красные чаи

Бянь Цзе Сяо Чжун

10 гр
150 ₽
150 ₽

Гу Шу Дянь Хун

10 гр
140 ₽
140 ₽

Некопченый

10 гр
170 ₽
170 ₽

Суань Мэй Тан

10 гр
200 ₽
200 ₽

Тун Му Е Шэн Чжу Линь Сяо Чжун

10 гр
350 ₽
350 ₽

Дянь Хун Цзинь Сы

10 гр
210 ₽
210 ₽

Да Чи Ган

10 гр
210 ₽
210 ₽

Шу Пуэр

Гань Фэн

10 гр
100 ₽
100 ₽

Да Ху Я

10 гр
140 ₽
140 ₽

Жоу Ли

10 гр
140 ₽
140 ₽

Кэ Кэ Ли Пу Эр

10 гр
150 ₽
150 ₽

Лао Ча Тоу

10 гр
170 ₽
170 ₽

Шу Шу

10 гр
150 ₽
150 ₽

Шэн Пуэр

Ашэнчик

10 гр
150 ₽
150 ₽

Гу Шу Шэн Пуэр

10 гр
140 ₽
140 ₽

Ароматизированные чаи

Най Сян Цзинь Сюань 180 (Молочный улун)

10 гр
130 ₽
130 ₽