Понедельник — воскресенье
с 12.00 до 24.00

Возраст: 12+

Чаи от Бадурова

Белые чаи

Бай Му Дань БаДу

10 гр
210 ₽
210 ₽

Бай Хао Инь Чжень B 2019

10 гр
170 ₽
170 ₽

Желтые чаи

Цзюнь Шань Инь Чжэнь

10 гр
450 ₽
450 ₽

Южнофуцзянские улуны

И Лань Сян Те Гуаньинь

10 гр
250 ₽
250 ₽

Нун Цзя Лао Ча

10 гр
180 ₽
180 ₽

Тан Бэй Те Гуаньинь

10 гр
250 ₽
250 ₽

Те Гуаньинь 600

10 гр
420 ₽
420 ₽

Те Гуаньинь Нун Сян

10 гр
210 ₽
210 ₽

Те Гуаньинь Хуа Сян

10 гр
250 ₽
250 ₽

Тайваньские улуны

Алишань 300

10 гр
210 ₽
210 ₽

Ли Шань

10 гр
380 ₽
380 ₽

Гуандунские улуны

У Дун Бай Е Дань Цун

10 гр
170 ₽
170 ₽

Северофуцзянские улуны

Ай Цзяо Улун

10 гр
170 ₽
170 ₽

Да Хун Пао

10 гр
320 ₽
320 ₽

Да Хун Пао. Кирпич 2004 г

10 гр
400 ₽
400 ₽

Ми Лэ Фо

10 гр
210 ₽
210 ₽

Те Ло Хань

10 гр
700 ₽
700 ₽

Уи Ба Сянь

10 гр
210 ₽
210 ₽

Уи Жоу Гуй

10 гр
210 ₽
210 ₽

Уи Шуй Сянь

10 гр
140 ₽
140 ₽

Цай Ча

10 гр
210 ₽
210 ₽

Цзинь Гуаньинь

10 гр
210 ₽
210 ₽

Ци Лань Гао Хо

10 гр
210 ₽
210 ₽

Лао Да Хун Пао

10 гр
560 ₽
560 ₽

Красные чаи

Бянь Цзе Сяо Чжун

10 гр
150 ₽
150 ₽

Гу Шу Дянь Хун

10 гр
140 ₽
140 ₽

Некопченый

10 гр
170 ₽
170 ₽

Суан Мэй Тан

10 гр
200 ₽
200 ₽

Тань Ян Гун Фу

10 гр
110 ₽
110 ₽

Ту Хун

10 гр
150 ₽
150 ₽

Тун Му Е Шэн Чжу Линь Сяо Чжун

10 гр
420 ₽
420 ₽

Цзинь Сы Дянь Хун

10 гр
240 ₽
240 ₽

Ци Лань Хун Ча

10 гр
170 ₽
170 ₽

Ци Хун

10 гр
170 ₽
170 ₽

Дянь Хун Цзинь Сы

10 гр
210 ₽
210 ₽

Цзинь Цзюнь Мэй B

10 гр
200 ₽
200 ₽

Да Чи Ган

10 гр
210 ₽
210 ₽

Шу Пуэр

Гань Фэн

10 гр
100 ₽
100 ₽

Да Е Шу Ча 2008г

10 гр
150 ₽
150 ₽

Да Ху Я

10 гр
140 ₽
140 ₽

Жоу Ли

10 гр
140 ₽
140 ₽

Кэ Кэ Ли Пу Эр

10 гр
150 ₽
150 ₽

Цинь Хэ Ча

10 гр
140 ₽
140 ₽

Шу Шу

10 гр
150 ₽
150 ₽

Шэн Пуэр

Ашэнчик

10 гр
150 ₽
150 ₽

Гу Шу Шэн Пуэр

10 гр
140 ₽
140 ₽

Ароматизированные чаи

Най Сян Цзинь Сюань 180

10 гр
130 ₽
130 ₽