Понедельник — воскресенье
с 12.00 до 24.00

Возраст: 12+

Белые чаи

Бай Му Дань

10 гр
170 ₽
170 ₽

Бай Хао Инь Чжэнь

10 гр
450 ₽
450 ₽

Бай Му Дань БаДу

10 гр
210 ₽
210 ₽

Бай Му Дань 2013 г.

10 гр
250 ₽
250 ₽

Зеленые чаи

Ань Цзи Бай Ча

10 гр
170 ₽
170 ₽

Е Шэн

10 гр
140 ₽
140 ₽

Лун Цзин

10 гр
140 ₽
140 ₽

Мэндин Гань ЛУ 2018

10 гр
210 ₽
210 ₽

Желтые чаи

Цзюнь Шань Инь Чжэнь

10 гр
450 ₽
450 ₽

Южнофуцзянские улуны

И Лань Сян Те Гуаньинь

10 гр
250 ₽
250 ₽

Тан Бэй Те Гуаньинь

10 гр
250 ₽
250 ₽

Те Гуаньинь

10 гр
150 ₽
150 ₽

Те Гуаньинь 600

10 гр
420 ₽
420 ₽

Тайваньские улуны

Алишань 300

10 гр
210 ₽
210 ₽

Алишань 600 L

10 гр
420 ₽
420 ₽

Вэнь Шань Бао Чжун D

10 гр
650 ₽
650 ₽

Вэнь Шань Бао Чжун L

10 гр
320 ₽
320 ₽

Гуандунские улуны

Ба Сянь Го Хай Дань Цун

10 гр
320 ₽
320 ₽

Баду Бай Е Дань Цун Гао Хо

10 гр
170 ₽
170 ₽

Бай Е Дань Цун Цин Хо

10 гр
150 ₽
150 ₽

Гуй Хуа Сян Дань Цун

10 гр
210 ₽
210 ₽

Северофуцзянские улуны

Ай Цзяо Улун

10 гр
170 ₽
170 ₽

Да Хун Пао

10 гр
320 ₽
320 ₽

Да Хун Пао. Кирпич 2004 г

10 гр
400 ₽
400 ₽

Жоу Гуй Бай Ньен Лао Цун

10 гр
650 ₽
650 ₽

Красные чаи

Бянь Цзе Сяо Чжун

10 гр
150 ₽
150 ₽

Гу Шу Дянь Хун

10 гр
140 ₽
140 ₽

Дянь Хун Би Ло

10 гр
130 ₽
130 ₽

Дянь Хун Мао Фэн

10 гр
150 ₽
150 ₽

Шу Пуэр

Пуэр D

10 гр
880 ₽
880 ₽

Гань Фэн

10 гр
100 ₽
100 ₽

Да Е Шу Ча 2008г

10 гр
150 ₽
150 ₽

Да Ху Я

10 гр
140 ₽
140 ₽

Шэн Пуэр

Ашэнчик

10 гр
150 ₽
150 ₽

Бин Шэн Лао Бань Чжан

10 гр
140 ₽
140 ₽

Гу Шу Шэн Пуэр

10 гр
140 ₽
140 ₽

Шэн ПуХуа медовый

10 гр
980 ₽
980 ₽

Ароматизированные чаи

Моли Цзинь Лун Фэн Ян

10 гр
210 ₽
210 ₽

Моли Чжэнь Чжу

10 гр
140 ₽
140 ₽

Най Сян Цзинь Сюань

10 гр
360 ₽
360 ₽

Най Сян Цзинь Сюань 180

10 гр
130 ₽
130 ₽

Нечайные чаи

Гуй Хуа

10 гр
210 ₽
210 ₽

Мэй Гуй

10 гр
120 ₽
120 ₽

Цзюй Хуа

10 гр
120 ₽
120 ₽